logokarnhusetbildkarnhuset

Kvalitetsarbete

 

 

Kvalitetsberättelse för Montessoriskolan Kärnhuset 2017/18

Skola och Fritids

Montessoriskolan Kärnhusets skola och fritids ingår i enheten Montessoriskolan Kärnhuset har även förskola för 1-5 åringar.

Skolan har haft totalt 52 elever från årskurs 1-6 med övervägande del pojkar. Skolan är uppdelad i två klasser; en lågstadieklass med årskurs 1-3 och en mellanstadieklass med årskurs 4-6.

I skolan har det arbetat två pedagoger tillika mentorer och tre personal från fritids. Därutöver har vi haft slöjdlärare, musiklärare och specialpedagog.

Eleverna går i skolan från kl.8.15 – 14.30 måndag till torsdag och 08.15 – 12.30 på fredagar. Utöver detta har extra studietid erbjudits tre dagar i veckan. Varje skoldag inleds med 15 min utegympa (morgongympa). Detta har upplevts som positivt från både elever och lärare och vi kommer att fortsätta med det nästa läsår. Som en följd av detta kommer skoldagen nästa år att börja kl. 08.00

Montessoriskolan Kärnhuset är en liten och familjär skola där alla känner alla. Skolan har en stabil personalstyrka som är engagerade och lösningsfokuserade och som ger föräldrar och utomstående ett gott bemötande.

Från vår SWOT analys kan vi se att personalen upplever att arbetsklimatet är öppet, härligt och glatt och att de har goda fortbildningsmöjligheter. Vi har ett gott rykte och många barn som vill börja på skolan.

Våra elever upplever att:

 • De trivs i skolan.
 • De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev.
 • Lärarna tar hänsyn till vad eleverna tycker.
 • De får arbeta på många olika sätt i skolan, t ex själv, i grupp eller under lärarens ledning.
 • De känner sig trygga ute på skolgården på rasterna.
 • De kan rekommendera sina kompisar att börja i sin skola.
 • Miljön inomhus i skolan är trivsam.

Se bil 8 och 9

På fritids upplever eleverna att:

 • De känner sig trygga på fritidshemmet.
 • De trivs på fritidshemmet.
 • Fritidshemmet erbjuder många olika aktiviteter.
 • De kan koppla av och göra saker i sin egen takt på fritidshemmet.
 • De får lära sig nya saker på fritidshemmet.                  

Se Bil. 8

Våra elever har klarat sig bra kunskapsmässigt. Måluppfyllelsen är stor och 100 % av eleverna i årskurs tre klarade de nationella proven i svenska och matematik.

100 % av eleverna i årskurs 6 hade minst E på de nationella proven i svenska, engelska och matematik.

Ett förbättringsområde som vi har sett är att elever och vårdnadshavare kan känna sig osäkra kring vad som förväntas av eleven för att nå kunskapskraven. Vi har beslutat att under året arbeta med den saken och förtydliga kunskapskraven för både elever och vårdnadshavare.

Ett annat område som vi vill utveckla är inom NO. Vi vill att eleverna mer självständigt ska kunna genomföra experiment. För det krävs att vi organiserar om vår NO miljö och ger den en tydligare struktur. Vi vill också ta fram ett gemensamt sätt för eleverna att dokumentera sina undersökningar. Detta för att vi tillsammans ska kunna diskutera och reflektera kring resultaten.

Under kommande läsår vill vi också fokusera på att eleverna ska läsa mer skönlitteratur i skolan och hemma, både på svenska och engelska. Vi vill också att eleverna ska utveckla det skrivna språket och vi kommer att arbeta mycket med att eleverna formulerar egna texter av olika slag såsom faktatexter, berättelser, dikter, dialoger, argumenterande texter mm.

På fritids efterfrågar eleverna fler utflykter och vi kommer att se över hur vi kan tillgodose detta. Eventuellt kan utflykterna ske tillsammans med skolan så att båda verksamheterna kan samverka.

Råå Juni 2018

Christina Wahlgren Ek

 

 

Bilaga 8 a

 

Bilaga 9

En del av

Palmlunds Skolor logo

AidtoLifeFinal

Logga inMontesssoriskolan Kärnhuset     l     Starkoddersgatan 8     l     252 69 Råå