logokarnhusetbildkarnhuset

Kärnan, Förskola 2,5-6 år

När barnen är 2,5 till 3 år fortsätter de till avdelningen Kärnan där de går till de är sex år.

De fortsätter att följa Montessoripedagogiken med övningar i praktiska livet, sensoriska övningar, språkövningar, övningar i matematik och olika kulturella ämnen

(bl.a geografi, biologi, bild, musik, slöjd).

Fördelarna med en blandad åldersgrupp är bl a att:

  • det inger barnet en känsla av säkerhet att vara i samma miljö under lång tid.
  • det liknar familjestrukturen – barn i samma familj kan vara i samma grupp.
  • de yngre barnen observerar de äldre barnen och lär av dem.
  • social växelverkan mellan åldersgrupperna.

 

En del av

Palmlunds Skolor logo

AidtoLifeFinal

Logga inMontesssoriskolan Kärnhuset     l     Starkoddersgatan 8     l     252 69 Råå